De wandelclub organiseert van november t.e.m. april iedere woensdagmorgen, meestal om de twee weken, een wandeling.

Een wandeling kan zijn dat we vanaf het P. Brueghelplein beginnen en eindigen.

Ook gaan we soms met auto’s vanaf het startpunt en rijden we naar een ander startpunt. Auto chauffeurs worden van te voren hierover geïnformeerd.

De wandelochtend duurt ongeveer 2 1/2  uur!  Een uurtje wandelen  een half uur koffiedrinken en weer een uurtje wandelen.

Bij slechte weersomstandigheden of door andere kbo activiteiten wordt de wandeling verzet naar een andere woensdag.

De leden worden hier tijdig over geïnformeerd.

Voor het wandelen wordt (nog) geen contributie gevraagd. Aan het begin van het seizoen wel u zelf even aanmelden zodat we weten met hoeveel personen we gaan wandelen.

 

 

De data voor voorjaar 2023 zijn:

4 en 18 jan. – 8 en 22 feb. – 8 en 22 maart en 12 en 26 april.(start om 10.30 uur i.v.m.afsluiting wandelseizoen)

 

 

De coördinator is:

Jan Koks                      tel.nr.   0499-476647