Waarom worden 50-plussers lid van de KBO?  

Omdat de KBO:

Opkomt voor de belangen van 50-plussers op lokaal, provinciaal en landelijk niveau.
Een diversiteit aan activiteiten ontwikkelt in uw eigen omgeving.
Senioren een uitermate zinvolle en uitdagende tijdsbesteding kan bieden als vrijwilliger.
Senioren via magazine ONS en de website van KBO Brabant en onze eigen website informeert over relevante ontwikkeling en aantrekkelijke aanbiedingen.
Persoonlijke ledenservice biedt, onder meer clientondersteuners, ouderen adviseurs, belasting invulhulpen en de juristentelefoon.
Kortingen biedt op diverse diensten.
 

Informatie lidmaatschap: 

Het lidmaatschap bedraagt, € 25,00 p.p. per jaar. Partner ’s jonger dan 50 jaar zijn eveneens van harte welkom. 

 

U ontvangt gratis een KBO-pas en het maandblad “ONS” van KBO Brabant. Via Uw gratis KBO-pas kunt U gebruik maken van de speciaal voor KBO-leden “15Plus” kortingen bij diverse winkeliers, energieleveranciers, KPN en meer. Nieuwe aanbiedingen worden in het magazine Ons vermeldt. 

Gastleden:

KBO-leden van andere afdelingen.

Tegen betaling van € 12,50,- per jaar kunnen ook leden van andere KBO afdelingen aan al onze activiteiten deelnemen. Daarnaast dragen zij hetzelfde bij als andere leden voor activiteiten waarvoor een financiële bijdrage gevraagd wordt.

Leden van andere afdelingen hebben echter geen toegang tot de Algemene Ledenvergadering en geen stemrecht in Breugel. Dat hebben zij in hun afdeling van herkomst.

 

Leden informatie / administratie: 

Jan van Maasakkers, Wilhelminalaan 3 d, 5691 AX Son en Breugel

tel. 0499-473298             e mail: janvanmaasakkers@kpnmail.nl

U kunt bij hem terecht voor een aanmeldingsformulier, adreswijziging of opzegging lidmaatschap. Mocht u van plan zijn uw lidmaatschap te beëindigen, geef dit dan uiterlijk 20 december door, anders bent u nog contributie verschuldigd voor het volgende jaar.