25 juni 2024:

Het zal jullie niet ontgaan zijn dat KBO-Son en KBO-Breugel officieel fusiegesprekken met elkaar zijn gestart. De algemene ledenvergaderingen hebben in maart en april 2024 unaniem hun goedkeuring uitgesproken voor deze fusie. Voor sommigen wordt hiermee een historische fout rechtgezet, voor anderen spelen dit soort sentimenten helemaal niet. Zij zien gewoon nut en noodzaak in van een gezamenlijke toekomst. Een mooie toekomst voor de ouderen van ons dorp door een krachtige en grotere vereniging.

Het voornemen tot een fusie is vorig jaar al uitgesproken door beide besturen. En dat is ook al merkbaar geweest voor de leden van beide verenigingen. Men kon bij elkaar inschrijven en deelnemen aan activiteiten, kosten en rekeningen werden gedeeld en de besturen kenden gezamenlijke vergaderingen. Men raakte gewend aan de samenwerking en die is ook goed bevallen. Geen verrassing dus om over te gaan tot een fusie. Dat betekent dat de oude verenigingen opgaan in een nieuw op te richten vereniging. De leden gaan automatisch over naar die nieuwe vereniging.

Om de fusie in goede banen te leiden is een fusieoverleggroep ingesteld. Hierin zitten namens KBO-Son Willem Donkers, Regien van Beekveld en Gerard Versantvoort en namens KBO-Breugel Henk Hulsen, Jan van Maasakkers en Hans Daans. De voorzitters van dat overleg, Willem en Henk, hebben een tijdpad en een lange lijst van activiteiten opgesteld om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen. Van die activiteiten houden we jullie op deze site en in het Nieuwsmagazine op de hoogte. We geven een inkijkje in de voortgang van de fusie. Op deze manier zijn jullie goed geïnformeerd als de algemene ledenvergaderingen uiteindelijk hun definitieve goedkeuring moeten geven.