Belastingservice

 

Advies en hulp bij aangifte IB  en aanvraag zorg- of huurtoeslag

Wij bieden deze service in de vorm van een vrijwillige belastinghulp voor assistentie bij uw aangifte inkomstenbelasting (IB).

U wordt desgevraagd ook ondersteund bij het aanvragen van uw zorg- of huurtoeslag.

KBO-Brabant verzorgt de opleiding en certificering van belastinghulpen.

Via jaarlijkse bijscholingscursussen worden ze op de hoogte gehouden van wijzigingen in wet- en regelgeving.

 

Voor informatie en/of afspraak: