Financiële onderstening

Bijdrageregeling (meedoenregeling) maatschappelijke deelname

Als u moet rondkomen van een inkomen van maximaal 110% van het bijstandsniveau (bv alleen AOW), dan kunt u mogelijk in aanmerking komen voor regelingen voor mensen met een laag inkomen van de gemeente Son en Breugel. Te denken valt aan regelingen om MEE te kunnen DOEN aan activiteiten in het algemeen. Bij voorbeeld het lidmaatschap van een (sport)vereniging met bijbehorende extra kosten zoals excursies, reizen, etc.

Als u gebruik maakt van onderstaande link komt u op de pagina van de minima-regelingen van de gemeente Son en Breugel. Onder de kop “Bijzondere bijstand” vondt u daar een link bijzondere bijstand (in het blauw) waarop u kunt doorklikken. Op de volgende pagina vindt u dan (verkorte) aanvraagformulieren of eventueel het bel-mij-terug-formulier.

 

Link: Naar bijdrageregeling maatschappelijke deelname