Disclaimer

 

Inhoud

Hoewel KBO-Breugel er naar streeft om op deze website betrouwbare en actuele informatie te verschaffen, kan KBO-Breugel niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze wordt ontvangen of dat de informatie juist is in de context waarin deze wordt gebruikt. KBO-Breugel kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van de informatie, noch voor schade in welke vorm dan ook, direct of indirect, veroorzaakt door het gebruik van deze site. KBO-Breugel accepteert dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en voor onjuiste informatie van derden, waarnaar in deze site wordt verwezen. KBO-Breugel kan geen enkele garantie geven ten aanzien van de juistheid of enig ander aspect van deze informatie.

 

Hyperlinks

Bepaalde hyperlinks in deze website verwijzen naar websites van derden waarop KBO-Breugel geen invloed heeft. KBO-Breugel kan daarom geen enkele garantie geven ten aanzien van de juistheid van deze hyperlinks of enig ander aspect van de informatie op de website van derden.

 

Privacy

Alle gegevens die u invoert, bij formulieren, zullen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor zij aan KBO-Breugel zijn verstrekt. Dit houdt tevens in dat KBO-Breugel, zonder toestemming, uw persoonlijke gegevens niet aan derden ter beschikking zal stellen.

 

Copyright

Niets van deze website mag zonder toestemming van rechthebbende worden overgenomen.

 

Juridische geldigheid

Deze disclaimer wordt beschouwd als deel van de internetpublicatie betrekking hebbend op deze website. Wanneer bepaalde uitingen op deze website incorrect zijn en/of in strijd met de wet, heeft dat geen effect of invloed op andere uitingen elders op deze website gedaan.