Welkom op de website van KBO Breugel.                          

KBO Breugel is een zelfstandige afdeling binnen de KBO Brabant.

Wij zijn opgericht in 1982. Samen met alle andere ouderenbonden binnen onze gemeente behartigen wij de belangen van onze senioren.

Doelstelling:

De doelstelling is belangenbehartiging en organiseren van activiteiten (klik hiervoor rechts op de diverse activiteiten)voor en door 50-plussers.

Verder schenken wij aandacht aan: 

Excursies, reizen, themabijeenkomsten, musea bezoek, cursussen, en ondersteuning bij het invullen van belastingformulieren en ouderenadvies. Maandelijks ontvangen de leden het blad ONS, van KBO Brabant, met daarnaast onze nieuwsbrief. Tevens heeft onze KBO een signalerende functie voor senioren die zorg en aandacht nodig hebben. Hierbij wordt samengewerkt met de LEV groep en het CMD.

Verder:

A. Maken wij deel uit van de Adviesraad ASD (wet sociaal domein)

B. Wij zijn vertegenwoordigd in de Seniorenraad.

C. Belangenbehartiging van de ouderen in onze samenleving in de breedste zin.

D. Alle activiteiten zijn er op gericht de ouderen te activeren na hun arbeidzaam leven, de saamhorigheid te verhogen en elkaar te helpen binnen de mogelijkheden.

Door de medewerking van een groot aantal vrijwilligers kunnen wij ook diverse ontspanningsactiviteiten organiseren. 

 

Onze afdeling acht het van belang dat steeds meer 50-plussers het nut en belang van de KBO ervaren.

 

DOELGROEP: 

KBO Breugel rekent alle 50-plussers ongeacht achtergrond, ervaring en opleiding tot haar doelgroep.

 

Kring KBO Son en Breugel:

Onze afdeling maakt sinds 1 januari 2015 deel uit van Kring KBO Son en Breugel, welke naast onze afdeling bestaat uit de afdeling KBO Son.

De belangrijkste functie van de Kring is:

1. Onderlinge informatie uitwisseling.

2. De afdelingen zijn vertegenwoordigd door het Kringbestuur naar de algemene vergadering van KBO Brabant.