KBO afdeling Breugel

Jaarprogramma 2021

Dag            Datum      Activiteit                              Locatie

Woensdag  6-jan        Nieuwjaarsontmoeting           De Bongerd

Zondag     14-feb       Seniorenmiddag                    Opgeschort vanwege Corona

Woensdag 31-mrt      Jaarvergadering                     De Bongerd

Woensdag 14-apr      Vriendenmiddag voorjaar        De Bongerd

Woensdag 12-mei     Voorjaarsreis

Woensdag 16-jun      Excursie
Woensdag 23-jun      Afsluiting seizoen                    De Bongerd

Woensdag 14-jul       Halve dagreis of Excursie

Woensdag 15-sep      Najaarsreis

Woensdag 6-okt        Kienen                                  De Bongerd
Woensdag 13-okt      Excursie

Woensdag 10-nov     Vriendenmiddag najaar           De Bongerd

Woensdag 22-dec     Kerstviering                            De Bongerd

EN VERDER:
Kaarten, iedere dinsdagmiddag van 13.30 tot 16.30 in den Bauw.
Biljarten, iedere dinsdag- en donderdagmid. van 13.15 tot 17.00 uur in De Bongerd.
Zomerfietsen van mei t/m okt., eerste woensdag van de maand.
Winterfietsen in 2021 t/m april:
Wandelen, van nov. t/m maart, 2 keer per maand. In april afsluiting.
Kegelen, van oktober t/m april 1 keer per maand op donderdag in de Vresselse Hut.
Jeu de Boules, iedere maandag- en vrijdagmiddag bij de Boerderij van 13.15 tot 15.30 uur.
Uit eten, 1 x per maand, behalve zomermaanden en december.